Πρόγραμμα συντήρησης κατασκευαστού

Η συντήρηση του οχήματος σας είναι σημαντική για τη μακροζωία του. Για να σας
συνοδεύσει σε όλα τα διανυθέντα χιλιόμετρα, η Citroen προσφέρει
την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία στους ελέγχους και τις επισκευές του οχήματος σας